Powitanie dnia w przedszkolu

06:30:00 - 08:40:00

Własna aktywność dzieci:

 • zabawy w kącikach zainteresowań;
 • wykonywanie zadań indywidualnych;
 • czynności porządkowo-gospodarcze;
 • ćwiczenia i zabawy poranne.

08:45:00 - 09:00:00

Przygotowanie do śniadania:

 • czynności porządkowo-higieniczne.

09:00:00 - 09:30:00

Śniadanie.


09:30:00 - 10:00:00

3,4,5 i 6-latki - zajęcia i zabawy edukacyjne w oparciu o podstawę programową.


09:30:00 - 10:00:00

 • Zabawa ruchowa;
 • czynności porządkowe.

10:00:00 - 10:30:00

Dzieci starsze -  5,6-laki - zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.

Dzieci młodsze - 3,4-latki - zabawy swobodne i zorganizowane.


10:45:00 - 11:45:00

Język angielski.

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:

 • zabawy organizowane i swobodne;
 • gry sportowe;
 • obserwacje.

11:45:00 - 12:00:00

Przygotowanie do obiadu:

 • czynności porządkowo-higieniczne.

12:00:00 - 12:30:00

Obiad.


Poobiedni relaks w przedszkolu

12:30:00 - 13:40:00

Grupy młodsze:

 • odpoczynek poobiedni;
 • kwadrans na bajkę.

Grupy starsze:

 • relaksacja przy muzyce;
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęc edukacyjnych;
 • zajęcia dodatkowe, religia, rytmika
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci;
 • zabawy w kącikach zainteresowań;
 • zabawy tematyczne, zabawy w ogrodzie.

14:00:00 - 14:30:00

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.


14:30:00 - 16:00:00

Kontynuacja działalności edukacyjnej:

 • zabawy ruchowe; muzyczne
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe;
 • ćwiczenia gramatyczne i słownikowe;
 • praca wyrównawcza, indywidualna;
 • zabawy dowolne wg zainteresowań;
 • zajęcia w małych zespołach.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

16:00:00 - 16:00:00