W dniach od 1 lipca 2019r – do 31 lipca 2019r. dyżur wakacyjny pełni Gminne Przedszkole w Tymienicach. W dniach od 1 sierpnia  2019r – do 31 sierpnia 2019r. dyżur wakacyjny pełni Gminne Przedszkole w Ochraniewie
Zapisy na dyżur przyjmują przedszkola macierzyste dzieci do 20 czerwca 2019 r, u dyrektora przedszkola

Opłatę za dyżur lipcowy, (opłata za żywność i czesne) należy wnosić do dnia 30 czerwca na konto bankowe Gminnego Przedszkola w Tymienicach  nr 35 1240 3305 1111 0010 2911 6446

 

Opłatę za dyżur sierpniowy należy wnosić do dnia 30 czerwca na konto bankowe Gminnego Przedszkola w Ochraniewie nr 62 1240 3305 1111 0010 2911 5087

Rodzice podczas zapisu obowiązani są podać do dziennika dyżuru, następujące dane:

1.                 Imię i nazwisko dziecka.

2.                 Data i miejsce urodzenia.

3.                 Miejsce zamieszkania.

4.                 Imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów).

5.                 Telefony kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów).

6.                 Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola jeśli będzie odbierała inna osoba niż rodzice.

Dzieci należy zaopatrzyć w :

1.                 obuwie i ubranie na zmianę.

2.                 blok, malowankę, kredki, plastelinę, chusteczki higieniczne.

 

1)      Przedszkole w czasie dyżuru jest czynne w godzinach: Tymienice- czynne  od 6.30 do 16.00,  Ochraniew -czynne jest od 6.30 do 16.00

2)      Podczas dyżuru obowiązuje miesięczny okres rozliczenia za żywność. Obowiązuje opłata w kwocie 115 zł ( 3 posiłki ) według stawki żywieniowej 5 zł za każdy dzień plus opłata czesnego 1 zł za 1 godzinę świadczenia w zakresie przekraczającym czas 8.00-13. 00 realizacji podstawy programowej podczas 23 dni . Rodzic powinien zadeklarować z ilu godzin dziennie ponad czas podstawy programowej będzie korzystał, tak by można było naliczyć kwotę czesnego do zapłaty.

3)      Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad osobistego zgłoszenia nauczycielowi dyżurującemu odbioru dziecka z przedszkola.