Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dyżur wakacyjny

                                               Wakacyjny dyżur przedszkoli

                                                         SZANOWNI RODZICE

       Dyżur jest organizowany dla tych dzieci, których rodzice ze względu na pracę zawodową w okresie wakacyjnym nie mają        możliwości zapewnienia im opieki. 

 

 • Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie pełni dyżur od 1 lipca 2022r. - do 31 lipca 2022r.
 • Gminne Przedszkole w Czechach pełni dyżur od 1 sierpnia 2022r.- do 31 sierpnia 2022r.

 

    

 1. Zapisu dzieci na wakacyjny dyżur przedszkoli dokonujemy w przedszkolu macierzystym dziecka od 117 czerwca 2022 r.- u wychowawców grup.
 2. Rodzic deklaruje z ilu godzin dziennie ponad czas podstawy programowej będzie korzystało dziecko, tak by można naliczyć kwotę czesnego do zapłaty.
 3. Opłatę za dyżur sierpniowy rodzic wnosi do 4 lipca na konto Gminnego Przedszkola w Czechach Nr 43124033051111001072490531 z dopiskiem

 „ imię i nazwisko dziecka, dyżur sierpniowy”

          4 . Opłatę za dyżur lipcowy rodzic wnosi do 30 czerwca na konto bankowe Szkoły Podstawowej w Krobanowie Nr 45124033051111001029114035

              z   dopiskiem „ imię i nazwisko dziecka, dyżur lipcowy''.

 1. 5.  Rodzice podczas zapisu dzieci proszeni są o dostarczenie danych takich jak:
 • Imię i nazwisko dziecka.
 • Data i miejsce urodzenia.
 • Pesel
 • Miejsce zamieszkania.
 • Imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów).
 • Telefony kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów).
 • Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

 

 1. Do przedszkola na czas dyżuru wakacyjnego dziecko przynosi ze sobą:
 • Obuwie i ubranie na zmianę.
 • Blok, malowankę, kredki, plastelinę, chusteczki higieniczne.

 

 

 

 

 

 

 Zasady organizacji dyżuru sierpniowego w Gminnym Przedszkolu w Czechach

 

 • Przedszkole w czasie dyżuru czynne jest od 6.30 do 17.00
 • Podczas dyżuru obowiązuje rozkład dnia nastawiony na wypoczynek, zajęcia rekreacyjne, gry, zabawy integracyjne w przedszkolu, na placu zabaw.
 • Dziennik zajęć zakłada placówka, na terenie, której jest zorganizowany dyżur, oraz dokonuje podziału dzieci na grupy wiekowe.
 • Dyrektor dyżurującego przedszkola zobowiązuje nauczycieli dyżurujących do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu na terenie przedszkola i placu zabaw, zabezpieczanie użytkowanych urządzeń i pomocy dydaktycznych przed kradzieżą, zamykania drzwi wewnętrznych, furtki i obiektu przedszkola.
 • Obowiązuje opłata w kwocie 132 zł ( 3 posiłki) według stawki żywieniowej 6 zł za każdy dzień plus opłata czesnego 1 zł za 1 godzinę świadczenia

              w zakresie przekraczającym czas 8.00-13.00 realizacji podstawy programowej podczas 22 dni.

 

 • Obowiązuje opłata w kwocie 99 zł ( 2 posiłki ) według stawki żywieniowej 4,50 zł za każdy dzień plus opłata czesnego 1 zł za 1 godzinę świadczenia

              w zakresie przekraczającym czas 8.00-13.00 realizacji podstawy programowej podczas 22 dni.

 

      

       7)  Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad osobistego zgłoszenia nauczycielowi dyżurującemu odbioru dziecka z przedszkola.

            

            Opłata za pobyt dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego naliczana będzie przez intendenta naszego przedszkola  na podstawie deklaracji rodziców.                        

             O wysokości opłaty za dyżur SIERPNIOWY można dowiedzieć się od intendenta przedszkola pod nr telefonu 43-823-25-35

                         Wpłaty należy dokonywać na konto dyżurującego przedszkola w terminie do 4 lipca 2022 r.

 

 

        

 

Data dodania: 2021-01-31 14:27:54
Data edycji: 2022-05-23 10:02:37
Ilość wyświetleń: 643
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook