Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia przedszkola

RYS HISTORYCZNY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W TYMIENICACH

     Dokonując przedstawienia dziejów Przedszkola w Tymienicach powinniśmy sięgnąć pamięcią 77 lat wstecz do roku 1946-go, kiedy to w drewnianym poniemieckim lokalu we wsi Izabelów zostało zorganizowane pierwsze przedszkole dla dzieci z naszego terenu. Jego kierowniczką a jednocześnie nauczycielką została nieżyjąca już pani Helena Kaczmarek. Skąpe są nasze informacje na temat tych pierwszych lat działalności przedszkola. Wiemy jednak, że warunki socjalno- materialne placówki były ciężkie, brakowało dosłownie wszystkiego, ale nie brakowało serca i zaangażowania pracujących w nim ludzi, jak też społeczności rodzicielskiej. Z naszych obliczeń wynika, że te pierwsze przedszkolaki przekroczyły już sześćdziesiątkę, gratulujemy im i życzymy wszystkiego najlepszego!

 

     W 1953 roku kierowniczką przedszkola została pani Marianna Łomża (znana wszystkim jako pani Marianna Malinowska). Pełniła jednocześnie obowiązki kierowniczki, nauczycielki, intendentki, zaopatrzeniowca.

 

     W roku 1954 przedszkole zostało przeniesione z Izabelowa do Tymienic, do dawnego pałacyku dziedziców Siemiątkowskich, gdzie funkcjonowało obok Spółdzielni Produkcyjnej i Posterunku Milicji Obywatelskiej. Przedszkole zajmowało dwie ciasne salki z przechodnią kuchnią, nie było placu zabaw. Mimo skromnych warunków życie przedszkolne toczyło się atrakcyjnie i ciekawie. Przedszkole gościło dzieci z zaprzyjaźnionej placówki Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Zd- Woli, dzieci z Tymienic pojechały z rewizytą do tego przedszkola z okazji Dnia Dziecka i uczestniczyły w atrakcyjnej imprezie na powietrzu. Odbywało się wiele ciekawych wycieczek w najbliższe otoczenie przedszkola np. do lasu, do gospodarstwa rolniczego, itp.

 

     W roku 1965 nad przedszkolem zawisły czarne chmury. Dotychczasowy lokal przedszkola decyzją władz ma przejąć rozwijająca się Spółdzielnia Ogrodnicza. Powstał problem, gdzie przenieść przedszkole dla 34 dzieci matek pracujących. W tym miejscu pragnę złożyć wyrazy szacunku tym wszystkim przedstawicielom lokalnej społeczności , a szczególnie Pani Wójt Marii Adamiak i Pani Dyrektor Mariannie Malinowskiej, że podjęły walkę o pomyślne załatwienie sprawy lokalu dla przedszkola. Z miejscowości Żuraw przeniesiono do Tymienic na przydzieloną placówce działkę, używany pawilon szkolny. Jego montaż jak i przygotowanie terenu trwał od 20 sierpnia 1965 roku do 25 września 1966 roku.

 

     25 września 1966 roku to bardzo ważna dla nas data. Wówczas przedszkole rozpoczęło działalność w przygotowanym pawilonie. Mimo, że brakowało jeszcze wówczas prądu, wody bieżącej, budynku gospodarczego, frekwencja dzieci była bardzo wysoka. Rodzice chętnie pracowali społecznie przy montażu pawilonu, przy porządkowaniu terenu. Ich dziełem był również urządzony dla dzieci plac zabaw. Pragnę złożyć podziękowania osobom, które przyczyniły się do tego w szczególny sposób:

- Panu Ryszardowi Cisowskiemu,

- na ręce Pani Marianny Malinowskiej za nieżyjącego już Pana Lecha Malinowskiego,

- Pani Henryce Królewiak,

- Panu Janowi Bednarskiemu,

- Państwu Marii i Kazimierzowi Adamiak.

 

Z kart kroniki pragnę przywołać nazwiska tych osób, które w czynie społecznym uczestniczyły we wznoszeniu budynku gospodarczego dla placówki. Szczególne podziękowania kieruję ku następującym osobom:

- Pan Fałek Stanisław,

- Pan Wożnicki Jan,

- Pan Janicki Jerzy,

- Pan Malinowski Lech,

- Pan Michalski Wiesław,

- Pan Błaszczyk Zenon,

- Pan Pietrzak Jan,

- Pan Kazimierczak Kazimierz.

  

   W roku 1971 prace w przedszkolu podjęła na stanowisku nauczyciela pani Ewa Klimaszewska - osoba znana i lubiana przez całe pokolenia miejscowych dzieci . Dała się poznać jako wzorowy nauczyciel, dobry organizator wkładający wiele serca w swoją pracę z dziećmi. Pracowała w przedszkolu do 2000 roku, kiedy to odeszła na zasłużoną emeryturę. Dziękujemy za trud włożony w wychowanie naszych dzieci!

 

     Po 20 latach zasłużonej pracy w roku 1973 Pani dyrektor Marianna Malinowska w uznaniu swych zasług dla placówki została odznaczona Złotym Krzyżem Odrodzenia Polski Ludowej. Środowisko zna ją jako odpowiedzialnego nauczyciela i dyrektora prowadzącego wzorowo powierzoną jej opiece placówkę. Pani dyrektor Malinowska przepracowała w naszym przedszkolu 36 lat do roku 1989, kiedy postanowiła odejść na zasłużoną emeryturę. Podziękujmy serdecznie za Jej owocną pracę dla dobra dzieci! W placówce krótsze okresy czasu przepracowały nauczycielki: Pani Krystyna Rosińska, Pani Anna Kazimierczak, Pani Teresa Nowak.

 

     Obok dyrekcji i nauczycielek na sukces placówki pracowały również w minionych latach pracownice administracyjno- obsługowe angażując się w życie przedszkolne. Pragnę tu wymienić: Panią Cecylię Kozłowską, Panią Irenę Grabiasz, Panią Natalię Majkowską, Panią Jadwigę Michalską , Panią Janinę Borkowską, Panią Janinę Makowską, Panią Zofię Filipiak. Te osoby wydatnie wspomagały pracę nauczycielek dbając o utrzymanie porządku , czystości w placówce jak też gotując smaczne posiłki dla dzieci. Serdecznie im dziękujemy!

  

   Od roku 1989 dyrektorką przedszkola jest pani Agnieszka Glińska. Stara się kontynuować pracę pedagogiczną swojej szacownej poprzedniczki- Pani Marianny Malinowskiej.

  

   Do roku 2004 nasze przedszkole funkcjonowało w starym, drewnianym pawilonie. Wkrótce jednak zaistniała potrzeba budowy nowej siedziby dla przedszkola, ponieważ stary budynek nie odpowiadał już standardom jakie powinna spełniać placówka oświatowa. Podczas zebrania społeczności Izabelowa i Tymienic z udziałem Pani Wójt i miejscowych radnych zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Gminnego Przedszkola w Tymienicach. Jego zadaniem było zgromadzenie środków na zakup dokumentacji technicznej nowego budynku przedszkola. Środki te zostały zgromadzone między innymi z dobrowolnych składek mieszkańców wsi Izabelów Duży, Izabelów Mały i Tymienice. Dziś możemy powiedzieć, że sprostaliśmy temu trudnemu zadaniu. Pragnę gorąco podziękować osobom, które działały w Komitecie Budowy:

- Pani Agnieszce Maniewskiej,

- Pani Danucie Jakubowskiej,

- Pani Katarzynie Kwiatkowskiej,

- Pani Agnieszce Szczepaniak,

- Pani Joannie Olejnik,

- Pani Alicji Powichrowskiej,

- Panu Tomaszowi Kozłowskiemu,

- Panu Mirosławowi Grabiaszowi,

za ich zaangażowanie, społeczną pracę, udzielanie wsparcia, podczas trudnego procesu gromadzenia środków finansowych. Ale przede wszystkim pragnę podziękować Pani Wójt Marii Adamiak za ciągłe wspieranie działań naszego Komitetu, wspomaganie nas swym bogatym doświadczeniem, dobrą radą, sercem. Dziękujemy Pani Wójt w imieniu własnym, rodziców i dzieci!

 

     W roku 2002 Rada Gminy Zduńska Wola z Panią Wójt na czele podjęła postanowienie o budowie nowego budynku dla Gminnego Przedszkola w Tymienicach. Cała społeczność śledziła działania budowlańców od wykopania fundamentów aż po prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Budowę przedszkola zakończono w 2004 roku.

     Dnia 1.09.2004 roku przedszkole zostało przeniesione do nowoczesnego, przestronnego budynku, stary pawilon poddano rozbiórce a na jego miejscu powstał plac zabaw ruchowych dla dzieci. Nowa placówka spełnia wszelkie standardy europejskie. W odpowiedzi na potrzeby edukacyjne społeczeństwa podniósł się jej poziom organizacyjny, obecnie jest placówką dwuoddziałową z osobnym oddziałem dzieci 3-4 letnich, oraz 5-6 letnich. Na stanowiskach nauczycielskich pracują panie: Joanna Olejnik, Anna Filipiak, Patrycja Dydyna-Rybak. Jako personel administracyjno- obsługowy przedszkola obecnie pracują: pani Jadwiga Filipiak, pani Dorota Pietrzak, pani Dorota Urban. W tym miejscu pragnę im wszystkim podziękować za ich codzienną pracę, trud włożony w edukację dzieci, w sporządzanie smacznych posiłków, w utrzymanie czystości w placówce. Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza około 48 dzieci.

  

   W dniu 6 maja 2006 roku Gminne Przedszkole w Tymienicach obchodziło uroczyście jubileusz 60-lecia swego istnienia, który stał się okazją do podsumowania wieloletniej działalności placówki na rzecz miejscowej społeczności.

  

   12 września 2009 roku w przedszkolu odbyła się uroczystość przekazania nowego, środowiskowego placu zabaw, urządzonego przy naszej placówce, przez przedstawicieli Fundacji Muszkieterów- Panią Francoise Breton Baluca, oraz Pana Pawła Bulskiego. Uroczystego odbioru placu w imieniu Gminy Zduńska Wola dokonał Pan Wójt Henryk Stanucha. Tak więc możemy powiedzieć, że nasze Przedszkole posiada do dyspozycji bazę dydaktyczno-rekreacyjną na miarę europejskich standardów.

  

   Wśród społeczności lokalnej cieszymy się niesłabnącą popularnością, w naszych murach dzieje się wciąż coś nowego, ciekawego, ważnego dla rozwoju naszych wychowanków i obiecujemy, że to się nie zmieni, że pracownicy przedszkola zawsze będą działać dla dobra swych wychowanków, dla zapewnienia im dobrego startu w dorosłe życie.

Data dodania: 2021-01-22 21:43:43
Data edycji: 2023-03-30 10:39:46
Ilość wyświetleń: 1108
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej