Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA


1. Gminne Przedszkole w Tymienicach jest placówką oświatową prowadzoną przez Wójta Gminy Zduńska Wola.
2. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi -Delegatura w Sieradzu.
3. Celem działalności przedszkola jest wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, sprawowanie opieki nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb, współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania wychowanków do nauki szkolnej.
4. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
5. Terminy przerw oraz dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej.
6. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6:30 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku.
7. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub inne upoważnione osoby dorosłe.
8. Rok szkolny rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej określonymi w instrukcji o organizacji roku szkolnego.
9. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z 3 posiłków za pełną odpłatnością według ustalonej stawki żywieniowej.
10. Dzienną stawkę żywieniową ustala organ prowadzący . Stawka żywieniowa powinna być dostosowana do obowiązujących norm żywieniowych dla dzieci przedszkolnych oraz aktualnych cen żywności.
11. Opłaty za wyżywienie i czesne przyjmuje intendent lub dyrektor przedszkola w dniach od 1-go do 15-go każdego miesiąca.
12. Dodatkowe opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne) reguluje uchwała Rady Gminy.
13. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3  do 6 lat.

Data dodania: 2021-01-22 21:23:40
Ilość wyświetleń: 481
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej